Rozpoczęcie rekrutacji

Drukuj

Szanowni Państwo!

Informujemy, że rozpoczęliśmy nabór uczniów na rok szkolny 2021/2022 do SPGS im. Jana Pawła II w Sieradzu oraz do oddziału przedszkolnego.
Od 1 marca br. rozpoczęliśmy rekrutację uczniów spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej, do klasy siódmej dwujęzycznej oraz nabór dzieci 6-letnich do oddziału przedszkolnego.

WAŻNE TERMINY:
02 – 22 marca 2021r. do godz. 15:30 termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły i do oddziału przedszkolnego.
12 kwietnia 2021r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej oraz do oddziału przedszkolnego.
do 19 kwietnia 2021r.złożenie przez rodziców /zakwalifikowanych kandydatów/ pisemnego oświadczenia woli zapisu dziecka do Szkoły.
26 kwietnia 2021r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
26 kwietnia 2021r. godz. 16:00 sprawdzian predyspozycji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego.

Wszystkie wnioski oraz druki oświadczeń można pobrać na stronie internetowej szkoły www.spgs.pl w zakładce „Rekrutacja” oraz w sekretariacie szkoły.

Zapraszamy!

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | administracja serwisem: mgr Ewa Domagała