Regulamin uzyskiwania zwolnień z zajęć WF

Drukuj

REGULAMIN UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ GMINY SIERADZ im. Jana Pawła II