KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Drukuj

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

PODSTAWOWEJ GMINY SIERADZ IM. JANA PAWŁA II
W SIERADZU

 

SPOŁECZNOŚĆ NASZEJ SZKOŁY REALIZUJE KONCEPCJĘ ZGODNĄ Z MOTTEM:

„UCZYMY SIĘ NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA”                     

ORAZ SŁOWAMI PATRONA JANA PAWŁA II :

„W MŁODOŚĆ WPISANY JEST PROJEKT CAŁEGO ŻYCIA”.            

W ZWIĄZKU Z TYM ZAMIERZAMY:

 • DZIAŁANIA UKIERUNKOWAĆ NA ROZWÓJ SZKOŁY, ZGODNIE Z PRAWEM OŚWIATOWYM, PLANEM PRACY SZKOŁY I PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM.
 • KSZTAŁTOWAĆ POSTAWY PATRIOTYCZNE, PIELĘGNOWAĆ TRADYCJE SZKOŁY I DBAĆ, BY SZKOŁA GODNIE NOSIŁA IMIĘ JANA PAWŁA II.
 • ZADBAĆ O TO, BY ABSOLWENCI NASZEJ SZKOŁY ROZWINĘLI SWOJĄ OSOBOWOŚĆ, MIELI POCZUCIE, ŻE SĄ BEZPIECZNI I PRZYGOTOWANI DO ŻYCIA W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI, BY UMIELI WYKORZYSTYWAĆ WIEDZĘ W PRAKTYCE, PODEJMOWAĆ DECYZJE I POTRAFILI ZNALEŹĆ SWOJE MIEJSCE  W ŚRODOWISKU LOKALNYM, NARODZIE I SPOŁECZNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ.
 • DOŁOŻYĆ WSZELKICH STARAŃ, BY PODNOSIĆ EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA POPRZEZ UZYSKIWANIE WYSOKICH WYNIKÓW KOŃCOWOROCZNYCH I EGZAMINACYJNYCH.
 • ROZWIJAĆ SZCZEGÓLNIE UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ W MOWIE I W PIŚMIE W JĘZYKU OJCZYSTYM ORAZ W JĘZYKACH OBCYCH.
 • ROZWIJAĆ UMIEJĘTNOŚĆ SPRAWNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNYMI.
 • TWORZYĆ KLIMAT DLA DOBREJ KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ.
 • DBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW I REALIZOWAĆ ZADANIA PROFILAKTYCZNE.
 • ROZWIJAĆ POSTAWY TOLERANCJI SZACUNKU WOBEC INNYCH RAS, RELIGII I ŚWIATOPOGLĄDÓW
 • WŁĄCZAĆ RODZICÓW W RÓŻNORODNE DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE.
 • RACJONALNIE PLANOWAĆ I ORGANIZOWAĆ PRACĘ NAUCZYCIELA I UCZNIA.
 • PODTRZYMYWAĆ LUB NAWIĄZYWAĆ WSPÓŁPRACĘ Z EKSPERTAMI W RÓŻNYCH DZIEDZINACH, INSTYTUCJAMI KULTURALNYMI, EDUKACYJNYMI, SPOŁECZNYMI.
 • PROMOWAĆ OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY, ZWIĘKSZAJĄC ZAINTERESOWANIE NIĄ.
 • USPRAWNIAĆ PRZEPŁYW INFORMACJI.

 

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | administracja serwisem: mgr Ewa Domagała