ZAPISY DO SPGS im. Jana Pawła II w Sieradzu NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Drukuj

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od dziś rozpoczęliśmy nabór uczniów
na rok szkolny 2019/2020
do SPGS im. Jana Pawła II w Sieradzu oraz do oddziału przedszkolnego.

Od 4 lutego br. przyjmujemy zgłoszenie uczniów do klasy pierwszej z obwodu szkoły Termin zgłaszania uczniów – od 4 lutego do 22 lutego 2019r. do godz. 15.00.
Od 1 marca br. rozpoczniemy rekrutację uczniów do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły, do klasy pierwszej i czwartej sportowej  oraz do klasy siódmej dwujęzycznej.
Przyjmujemy także uczniów do klasy IV i VII na zasadzie przejścia ucznia z jednej szkoły do drugiej. W tej sytuacji nie obowiązują przepisy dotyczące rekrutacji.
Od 1 marca br. rozpoczniemy również rekrutację dzieci 6-letnich do oddziału przedszkolnego.


WAŻNE TERMINY:
1 - 22 marca 2019r. godz. 15:00    –  termin składania wniosków do oddziału przedszkolnego, do klasy pierwszej,  czwartej sportowej oraz do klasy siódmej dwujęzycznej.
10 kwietnia 2019r. godz. 16:00   –  sprawdzian predyspozycji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego.
10 kwietnia 2019r. godz. 16:00   – test sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału sportowego.
5 - 15 kwietnia 2019r.  – złożenie przez rodziców /zakwalifikowanych kandydatów/ pisemnego oświadczenia woli zapisu dziecka do Szkoły.
Wszystkie wnioski oraz druki oświadczeń dostępne są w sekretariacie szkoły oraz możliwe do pobrania na stronie internetowej szkoły  www.spgs.pl   w zakładce „Rekrutacja”.

Zapraszamy!

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | administracja serwisem: mgr Ewa Domagała