Składka na Radę Rodziców

Drukuj
   Składka  na  Radę  Rodziców  w roku szkolnym 2019/2020 - 60,00 zł w tym już filharmonia  /2 koncerty w roku dla każdej klasy/.
       I rata  – do końca października 2019.
      II rata – do końca lutego 2020r.
  Wpłat  można dokonać:
   - w sekretariacie  szkoły
   - u wychowawcy klasy
   - przelać na rachunek bankowy :
                                                               BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERADZU   32 9267 0006 0000 7982 3000 0010

                                                                 W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.


Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | administracja serwisem: mgr Ewa Domagała