Próbny egzamin ósmoklasisty

Drukuj

 Próbny egzamin ósmoklasisty

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!

 Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowały materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych.


 Arkusze do egzaminu próbnego

 Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;

  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

 Udział w egzaminie jest dobrowolny. Jest on  przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).  Z egzamin próbnego nie będą wystawiane oceny z poszczególnych przedmiotów.

 Przebieg egzaminu.

  Uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE http://www.cke.gov.pl/  lub wybranej OKE, np. OKE w Łodzi http://www.oke.lodz.pl/  – rozwiązali zadania w domu w  warunkach zbliżonych  do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie). Uczniowie zapisują swoje rozwiązania w jednej z poniższych form, np.:

  • w pliku w edytorze tekstów;
  • na wydruku ;
  • korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
  • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

 Po rozwiązaniu testu, uczniowie przesyłają swoje rozwiązania do nauczyciela np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań).

 Nauczyciele po sprawdzeniu prac przekażą uczniom informację zwrotną np.

 

  • w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;
  • podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;
  • w postaci komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.

 

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty

 

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

 

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 

 

WSZYSTKIM ŻYCZYMY POWODZENIA!

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | administracja serwisem: mgr Ewa Domagała