Rekrutacja klasy pierwsze 2022/23

Drukuj

Rodziców uczniów przyjętych do klasy pierwszej prosimy o dostarczenie do dnia 24 czerwca 2022r. następujących dokumentów:

• Skrócony odpis aktu urodzenia /oryginał do wglądu/

• Dwa zdjęcia na jasnym tle /podpisane/

DODATKOWE INFORMACJE I OŚWIADCZENIA – klasa pierwsza

• W przypadku dzieci 6 – letnich również:

• oświadczenie potwierdzające, że dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym ma rozpocząć naukę w szkole /oryginał/

lub

• opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej /oryginał/.

 

KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Uwaga!

Na świetlicę przyjmowane są dzieci, których oboje rodziców pracuje zawodowo w godzinach pracy świetlicy, tj. od 6.30 do 16.30.

Do karty zgłoszenia należy dołączyć aktualne zaświadczenia z zakładów pracy rodziców o ich zatrudnieniu i godzinach pracy.

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | administracja serwisem: mgr Ewa Domagała