Zajęcia zdalne

Drukuj

 

I.  Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać


II.   Harmonogram konsultacji z nauczycielami

 

Komunikaty i zarządzenia dyrektora szkoły

 
Zarządzenia dotyczące BHP w okresie pandemii