Drukuj

Co szkoła, to obyczaj…

czyli o naszych tradycjach i zwyczajach.

 

     Motto szkoły: Od początku swojego istnienia szkoła ma motto, którym jest myśl Seneki: „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”. Na tym fundamencie opiera się misja szkoły, składająca się z trzech filarów: 1. Pomożemy Ci odnaleźć własne miejsce w środowisku lokalnym, narodzie i społeczności międzynarodowej. 2. Przygotujemy Cię do zmieniającej się rzeczywistości. 3. Pomożemy Ci rozwinąć osobowość i zapewnimy bezpieczeństwo.

     Sztandar szkoły. Szkoła od września 2006r. ma sztandar ufundowany przez Radę Rodziców z okazji nadania szkole imienia oraz oddania nowego budynku przy ul. Armii Krajowej 5. Na awersie sztandaru o wymiarach 80 cm x 80 cm widnieje orzeł w koronie haftowany srebrem na czerwonym tle, w górnej części w półkolu srebrzy się napis: Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz im. Jana Pawła II w Sieradzu. Na rewersie w kolorze ecru wyhaftowany jest herb Jana Pawła II, a pod nim złoty cytat:  „W młodość wpisany jest projekt całego życia”. W rogach sztandaru znajdują się motywy dekoracyjne. Całość obszyta jest złotymi frędzlami. Drzewiec zakończony jest metalową głowicą w kształcie orła w koronie. Statut szkoły opisuje insygnia pocztu sztandarowego,  zawiera zasady wyboru uczniów do pocztu, określa postawy sztandaru i pocztu oraz pożądane zachowanie uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości. Statut opisuje także szczegółowo ceremoniał opieki nad sztandarem.

       Święto patrona. Od chwili nadania szkole imienia Jana Pawła II, tj. od 2006r. corocznie 16 października obchodzimy uroczyście Dzień Patrona. Przy głównym Jego portrecie przez wszystkie przerwy obecny jest sztandar. Na jednej z lekcji cała społeczność szkolna spotyka się na odświętnie ubranej sali, by wspominać Papieża, złożyć mu hołd poezją, śpiewem, modlitwą. Na uroczystości ogłaszane są wyniki konkursu o życiu i działalności Jana Pawła II. Konkurs także stał się już tradycją, podobnie jak wyjazd delegacji szkolnej na Zjazd Rodziny Szkół Noszących Imię Jana Pawła II. Zjazd od kilku lat organizowany jest na początku października na Jasnej Górze.

 

     Strój szkolny. Statut Szkoły określa zasady dotyczące szkolnego ubioru. W dni uroczyste - jest ich kilka w roku - obowiązuje tzw. strój galowy. Na co dzień regulaminowym strojem jest bawełniana,  granatowa bluzka z białym paseczkiem na kołnierzyku i logo szkoły na wysokości klatki piersiowej.

     Powitanie roku szkolnego. Tradycyjnie uroczystość przygotowują uczniowie klas II z wychowawcami. Do zadań tej grupy należy przygotowanie dekoracji, scenariusza, części artystycznej.

Stałym elementem uroczystości jest ślubowanie uczniów klas I na sztandar , a tekst ślubowania zapisany jest w Statucie Szkoły. Wychowawcy pierwszoklasistów odczytują listy swoich klas i zapraszają na spotkania do wyznaczonych sal i na zwiedzanie szkoły. W tym dniu wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy.

 

   INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2012-2013_8              INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2012-2013_7  

Zakończenie roku szkolnego. Uroczystość podzielono na dwie części: pierwszą - dla klas I-VII, druga część - dla klas ósmych. Uroczystość w obecności sztandaru zaczyna się odśpiewaniem przez społeczność szkolną hymnu państwowego. Po przemówieniach dyrektora szkoły i zaproszonych gości nagrodami i dyplomami uhonorowani zostają uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki naukowe, sportowe i artystyczne. Dla najlepszego absolwenta danego roku specjalną nagrodę funduje Wójt Gminy Sieradz. Z kolei uczeń z klas IV- VII z najwyższą średnią otrzymuje Nagrodę Dyrektora Szkoły. Wybrani przez nauczycieli przedmiotów najlepsi w danej dziedzinie uhonorowani są tytułem: „Primus Inter Pares” oraz dyplomem. Nagrody otrzymują też uczniowie wyróżniający się aktywnością w Samorządzie Uczniowskim, laureaci i finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych oraz członkowie pocztu sztandarowego.

Podczas uroczystości dla ósmoklasistów absolwenci składają ślubowanie, którego tekst zapisany jest w Statucie Szkoły. Uczniowie kończący szkołę z wyróżnieniem wpisują się do Złotej Księgi, a wszyscy absolwenci otrzymują specjalny dyplom ukończenia szkoły  z gratulacjami. Dyplomy wręczają dyrektor szkoły i wychowawca.

     Święta państwowe i szkolne. Na apelach z okazji świąt państwowych takich jak: Dzień Niepodległości, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Konstytucji 3 Maja pojawiają się sztandar szkoły i godło. Śpiewa się hymn narodowy,  uczniowie ubrani są w stroje galowe, a grupa odpowiedzialna  za przygotowanie uroczystości łączy słowo i muzykę w artystyczną całość. Działania takie planowane są na początku roku szkolnego i wpisane do kalendarza imprez.

     Kronikę szkoły  prowadzą wyznaczone do tego zadania osoby. Zgodnie z tradycją w kronice chronologicznie zapisywane są najważniejsze zdarzenia z życia szkoły, umieszczane są fotografie, artykuły z gazet. Odwiedzający szkołę goście dokonują pamiątkowych wpisów do kroniki. Dwukrotnie kronika pełniła funkcję księgi kondolencyjnej, otwarto ją dla nauczycieli i uczniów, by mogli podzielić się emocjami i refleksjami - po śmierci Jana Pawła II i po katastrofie smoleńskiej.

     Impreza „Dzieci Rodzicom” przygotowywana od początku istnienia gimnazjum przez pierwszoklasistów, odbyła się już 12 razy - zazwyczaj w okresie bożonarodzeniowym, dwukrotnie w okresie karnawału. Zawsze w niedzielne popołudnie. Zapraszani są goście – przyjaciele szkoły, wszyscy uczniowie i wszyscy rodzice. Celem tego działania jest integracja środowiska szkolnego oraz umożliwienie uczniom zaprezentowania ich talentów artystycznych oraz umiejętności organizacyjnych  i przedsiębiorczych.
W przygotowanie imprezy zaangażowani są wszyscy nauczyciele.  Oprócz oprawy artystycznej do atrakcji należą także: kawiarenki  z ciastem i napojami, magiczny sklepik z wyrobami wykonanymi ręcznie, loteria fantowa, aukcja obrazów namalowanych przez uczniów. Dochód z imprezy przeznaczany jest na potrzeby szkoły. Przez trzy lata święto połączone było z promocją wartości edukacji. Szkoła, uczestnicząc w projekcie Uniwersytetu Śląskiego: „Aktywny w szkole, aktywny w życiu”, przygotowywała Święto Nauki.  Prezentowane były wtedy ciekawe eksperymenty i doświadczenia  naukowe, odbywały się konkursy, wystawy.

     Tradycja świąt Bożego Narodzenia. Przygotowania i świąteczny nastrój zaczynają się w mikołajki, kiedy to św. Mikołaj rozdaje w szkole słodycze (sponsorowane przez Radę Rodziców), a na szkolnych korytarzach - przy wejściu i na holu II piętra ustawione zostają żywe, udekorowane choinki. W następnych dniach świąteczne dekoracje wykonywane są w salach lekcyjnych, a każda klasa przygotowuje ozdobne ogniwa do łańcucha jedności, który tradycyjnie od wielu lat powstaje podczas szkolnej wigilii w ostatni dzień zajęć dydaktycznych przed świętami. Łańcuch składa się z tylu ogniw, ilu jest uczniów w szkole. Szkolna wigilia jest bardzo uroczysta: oprócz modlitwy, czytania Biblii, kolęd, łamania się opłatkiem i życzeń prezentowany jest zazwyczaj spektakl bądź jasełka z przesłaniem. W opinii nauczycieli  i uczniów tradycja ta jest wzruszająca i ważna dla integracji szkolnej społeczności.

 

                             Zobacz więcej...

     Konkursy Samorządu Uczniowskiego wpisały się w szkolną tradycję, bo organizowane są w podobnej konwencji od kilku lat. Do najpopularniejszych należą: wieloetapowy, całoroczny „Konkurs na klasę roku” – z atrakcyjną nagrodą, jaką jest dofinansowanie wycieczki dla klasy oraz „Omnibus” - wyłaniający drogą eliminacji najbardziej wszechstronnego ucznia.

     Bal gimnazjalny, zwany przez niektóre roczniki „gimnazjówką” ze względu na podobieństwo do studniówki. Odbywa się w okresie karnawału. Jego organizatorami są rodzice. Bal zaczyna się polonezem. Dziewczynki otrzymują od chłopców białe róże. Obowiązują szykowne stroje wieczorowe. Jedzenie musi być wykwintne,  a tańce trwają kilka godzin. W balu corocznie uczestniczy ponad 90% trzecioklasistów.

     Gazetka szkolna  po raz pierwszy przygotowana została na Święto Szkoły, które odbyło się w czerwcu 2003r.  w związku z udziałem szkoły w ogólnopolskiej akcji pod patronatem Prezydenta RP: „Szkoła z klasą”. Gazetka nosiła przewrotny tytuł „Donosiciel”, a przygotowana  była przez uczniów i nauczycieli uczestniczących w akcji. Samorząd Szkolny wydał jeszcze kilka numerów w roku 2004. W następnych latach gazetkę redagowały zespoły przy kole dziennikarskim. Zmiany zespołów wiązały się ze zmianą tytułu. Po „Donosicielu” były jeszcze: „ Nieregularnik”,  „Pegeesik”, od 2009 roku „Pr(z)ymusik”. Dwukrotnie redakcje zgłosiły gazetkę na międzyszkolne przeglądy: w roku 2007 na Wojewódzki Festiwal Gazetek Szkolnych w Łodzi i w 2010 roku na Powiatowy Festiwal Gazetek w Sieradzu. Opiekunka koła dziennikarskiego  zorganizowała warsztaty dla uczniów z zawodowymi dziennikarzami. Gazetka jest szansą   na rozwijanie wielu umiejętności osób ją tworzących, ale jest przede wszystkim źródłem informacji o życiu szkoły, zainteresowaniach uczniów.

 

    

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | administracja serwisem: mgr Ewa Domagała