.....

Drukuj

Test predyspozycji językowych do klasy VII-ej dwujęzycznej -rok szkolny 2020/21

Test predyspozycji językowych do klasy VII-ej dwujęzycznej odbędzie się 3 czerwca 2020r. o godz. 10.00. O szczegółach rodzice uczniów zostali poinformowani przez szkołę poprzez dziennik elektroniczny i platformę Discord.Test sprawnościowy do klasy pierwszej  sportowej  - rok szkolny 2020/21

Test sprawnościowy do klasy I-ej sportowej odbędzie się 3 czerwca 2020r. o godz. 15.00 i 17.00.  O szczegółach rodzice uczniów zostali poinformowani przez szkołę telefonicznie.

Test przeprowadzony zostanie na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Gminy Sieradz im. Jana Pawła II w Sieradzu.

Test polega na pomiarze trzech zdolności motorycznych, takich jak:

1. szybkość

2. siła

3. skoczność.

Ad.1
Próba szybkości polega na wykonaniu biegu wahadłowego (4x10m).
Wykonanie: na sygnał „na miejsca” badany staje na linii startu. Na komendę „start” biegnie do drugiej linii (odległość 10m), podnosi z niej klocek, po czym wraca na linię startu, gdzie kładzie klocek (klocek nie może być rzucony). Następnie biegnie po drugi klocek i wracając kładzie go ponownie na linii. Próbę wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy czas, mierzony z dokładnością do 1/10 sekundy. Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi klocek znajduje się na linii startu. Próba zostaje unieważniona, gdy klocek jest rzucony. Tak wykonana próbę należy powtórzyć.
 Ad.2
Uczeń wykonuje zwis na drążku gimnastycznym (wymagany nachwyt). Nauczyciel dokonuje pomiaru długości zwisu (próba kończy się, gdy uczeń dotknie nogami podłoża). Pomiar dokonuje się dwukrotnie, liczy się lepsza próba.
 Ad.3
Uczeń wykonuje skok w dal z miejsca (próba mocy siły nóg). Odbicie obunóż w przednim zamachu. Pomiar dokonywany jest w centymetrach. Uczeń staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość. Pomiar w cm wykonuje się dwukrotnie, liczy się pomiar skoku lepszego. Skok z upadkiem na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć.

Normy punktowe za Międzynarodowym Testem Sprawności Fizycznej

Punkty

      Siła ramion

Skok w dal

Bieg 4x10

5

20 s >

180 cm >

10,4 s i mniej

4

19.9 – 15.0 s

179 – 143 cm

10.5 – 12.9 s

3

14.9 – 10.0 s

142 – 106 cm

13.0 – 15.8 s

2

9.9 – 5.0 s

105 – 67 cm

15.9 – 18.6 s

1

4.9 s i mniej

66 cm i mniej

18.7 s >

 Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z testu sprawnościowego wynosi - 15 punktów. Próg zaliczeniowy testu to - 8  punktów.
UWAGA!
Aby przystąpić do testu sprawnościowego należy, najpóźniej w dniu testu, dostarczyć do sekretariatu szkoły:
- zgodę rodziców na udział dziecka w próbie sprawności fizycznej,
- zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające dobry stan zdrowia dziecka.
Uczestnicy testu sprawnościowego powinni posiadać odpowiedni strój sportowy (koszulka, spodenki /ew. dresy/, obuwie halowe zmienne).

 

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | administracja serwisem: mgr Ewa Domagała