I Szkolny Konkurs “Mój Wynalazek”

Drukuj
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz im. Jana Pawła II w Sieradzu.

Cele konkursu: 

- Rozwijanie zainteresowań uczniów przedmiotami ścisłymi, takimi jak: matematyka, fizyka, informatyka, technika.
- Wspieranie uczniów zdolnych i kreatywnych.
- Uświadamianie uczniom przydatności wiedzy z różnych dziedzin i ich wzajemnej korelacji.
Zasady:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 3-8, którzy poszukują innowacyjnych i ciekawych rozwiązań w życiu codziennym oraz potrafią zastosować wiedzę w praktyce.

2. Przewidziano dwie kategorie wiekowe konkursu: klasy 3-5 i klasy 6-8
3. W konkursie mogą wziąć udział indywidualni uczniowie oraz zespoły konstruktorów (maksymalnie trzy osoby).
4. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie innowacyjnego, autorskiego pomysłu wynalazku lub programu komputerowego, który może ułatwić życie codzienne ucznia lub umilić jego czas wolny. 
Wynalazek powinien spełniać następujące założenia: 
  • Niskie koszty wykonania, 
  • Przyjazny dla środowiska, wykonany z materiałów ekologicznych, 
  • Możliwość jego zastosowania w szkole lub w codziennej pracy ucznia, 
  • Odnosić się do wybranych dziedzin: technika, matematyka, fizyka, informatyka. 
Szczegóły Konkursu 
Uczestnicy przygotowują prototyp wynalazku lub program komputerowy. Należy załączyć opis wynalazku w języku polskim i angielskim. Opis może być przedstawiony w prezentacji Power Point. W przygotowaniu opisu możecie liczyć na pomoc nauczycieli języka angielskiego. Czas przeznaczony na opis - około 2-3 minut. 
Opis powinien zawierać: 
  1. nazwę urządzenia,  
  2. zasadę działania,  
  3. określać do czego służy,  
  4. rodzaj użytych materiałów,  
  5. powód, dla którego urządzenie zostało wymyślone.  
5. Każdy z wynalazków zgłoszonych do konkursu zostanie oceniony pod względem merytorycznym i praktycznym przez komisję konkursową w składzie: Jacek Kędzierski - przewodniczący, członkowie: Dorota Kanturska, Małgorzata Roszkowska oraz Błażej Fraj. 
6. Najlepsze wynalazki zostaną zaprezentowane przez wynalazców gościom z Estonii, Turcji i Włoch, którzy odwiedzą naszą szkołę w ramach programu STEM Erasmus+ w dniach 20-24 września 2021. 
7. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Pierwsze trzy miejsca w kategorii klas 6-8 – dodatkowe punkty (maks. 5) w rekrutacji na wyjazd w jednym z programów “Erasmus+”  
8. Prace należy zgłaszać do 15 września 2021 roku do Pana Jacka Kędzierskiego.  

Zapraszamy! 

Organizatorzy

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | administracja serwisem: mgr Ewa Domagała